IPPC - integrovaná prevence a omezování znečištění

Logo IPPCLogo IPPC

Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC angl. Integrated Pollution Prevention and Control) je určitá forma regulace vybraných průmyslových a zemědělských činností pro dosažení vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku (voda, půda, ovzduší, odpady) a zabezpečení takových provozních podmínek, které neumožní přenos znečištění mezi jednotlivými složkami životního prostředí.


Více

Revize referenční zprávy Obecné principy monitorování emisí z IPPC (IED) zařízení

6.2.2018

Návrh revidovaného znění referenční zprávy Obecné principy monitorování emisí z IPPC (IED) zařízení byl předložen členům Fóra dle čl. 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích (IED angl. Industrial Emissions Directive) v prosinci 2017 a projednán.

Více

Aktuální stav procesu revize BREFu pro Zpracování železných kovů (BREF FMP)

6.2.2018

Cílem referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách (BREF angl. Reference Document on Best Available Techniques) je určit nejlepší dostupné techniky (BAT angl. Best Available Techniques) a omezit v Evropské unii nerovnováhu v úrovni emisí z průmyslových činností. Výtah nejdůležitějších parametrů z celého obsažného dokumentu je následně uveden v kapitole s názvem „Závěry o BAT“, která  je výtahem nejdůležitějších parametrů z celého obsažného dokumentu. Závěry o BAT jsou schvalovány samostatně a jsou závazné při vydávání integrovaných povoleních k provozu zařízení v daném odvětví.

Více

Český překlad referenčního dokumentu BREF PP

2.2.2018

Ministerstvo průmyslu a obchodu zajišťuje překlady referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách (BREF angl. Reference Document on Best Available Techniques) pro příslušné kategorie průmyslových činností na základě povinnosti vyplývající z ustanovení § 30 zákona č. 72/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci).

Více

Český překlad referenčního dokumentu BREF PP

2.1.2018

Informace o překladech referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách (BREF angl. Reference Document on Best Available Techniques).

Více

Závěry o BAT pro výrobu velkého množství organických chemických látek

7.12.2017

Referenční dokumenty o nejlepších dostupných technikách BREF (angl. Reference Document on Best Available Techniques) obsahují kapitolu s názvem "závěry o nejlepších dostupných technikách", která je výtahem nejdůležitějších parametrů z celého obsažného dokumentu BREF. V závěrech o nejlepších dostupných technikách je tedy možné shrnout pouze to, co je uvedeno v referenčním dokumentu BREF.

Více
Ministerstvo životního prostředí ČR
Ministerstvo zemědělství ČR
Cenia
Česká inspekce životního prostředí